// Nouvelles

Programa de incentivos á formación de empregados en sectores estratéxicos
16 juillet 2019

Esta empresa foi beneficiaria, co número de expediente TR310A-2018/000183-0, da terceira convocatoria do procedemento TR310A, correspondente co Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras empregadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas. Este programa está cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

O curso obxecto destas axudas XXFME00031: Curso avanzado de gestión de bibliotecas de herramientas, y automatización de planes de trabajo en Tebis V4R6 para la industria 4.0 foi impartido do 15 ó 19 de xullo de 2019 en horario laboral a xornada completa polo empregado de Tebis Iberia e experto docente, José María Vicente del Río.

Asímesmo, o día 22 de xullo de 2019 impartiuse o módulo transversal obrigatorio en materia de Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. A docente responsable deste módulo foi a experta en Igualdade, Cristina Rodríguez Ramos.

Tecdisma S.A.R.L. Tous droits réservés.